به دختران مدیریت تعارض را بیاموزید.

موقعیت:
غالبا به دختران آموخته می‌شود تا برای کنار آمدن با دیگران، احساسات خود را سرکوب کنند. در نتیجه، یاد نمی‌گیرند که با صراحت صحبت کنند و تعارض را مدیریت کنند. در بزرگسالی، زنان معمولا از فیدبک دادن به یکدیگر اجتناب می‌کنند تا نامهربان دیده نشوند، یا اینکه فیدبک سازنده را شخصی می‌کنند. به دلیل خجالت از فیدبک دادن یا گرفتن، بسیاری از زنان فیدبک مورد نیازشان را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه، نمی‌توانند در مسیر شغلی خود به سرعت پیشرفت کنند.

راه حل:
در زندگی خود نمونه‌ای از گفتگوی مستقیم برای دختران باشید. هنگام روبرو شدن با یک موقعیت دشوار، با افراد درگیر (و نه درباره آنها) صحبت کنید و احساسات واقعی خود را بیان کنید. دختران را تشویق کنید تا آنچه در ذهنشان است را بیان کنند و از روش‌های میان‌بر نظیر پیام‌های مجازی پرهیز کنند. با یکدیگر گفتگوهای دشوار را مدل سازی کنید. توضیح دهید که تعارض بخش غیرقابل اجتنابی از روابط است و نحوه برخورد با آن است که اهمیت دارد.