بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده توسط سه سازمان استرالیایی در سال ۲۰۱۷، دریافتی زنان در سال در سطوح بالای مدیریتی به طور متوسط ۹۳ هزار دلار کمتر از مردان هم رده شان است. و به زنان بیشتر گفته می شود نیاز به اعتماد به نفس بیشتری برای رهبری دارند.

در سطوح مدیریتی زنان به طور متوسط ۲۵٫۶ درصد کمتر از مردان هم رده خود حقوق دریافت می کنند که ۴۰ هزار دلار آن در سال مربوط به پاداش است. همان طور که می توان انتظار داشت در سازمان هایی که تعادل جنسیتی در سطوح مدیریتی برقرار است، اختلاف میزان دریافتی زنان و مردان بسیار کمتر و حدود نصف متوسط سازمان هاست. اما نکته جالب توجه این است که سازمان ها و صنایعی که به طور سنتی زنان در آن بیشتر مشغول به کار هستند، اختلاف دریافتی مردان و زنان –به نفع مردان- بسیار بیشتر است.

در حالی که زنان دریافتی کمتری نسبت به مردان دارند، در عین حال پیام های متناقضی هم از سازمان برای راه های پیشرفت خود دریافت می کنند. زنان دو برابر مردان این پیام را دریافت می کنند که لازم است اعتماد نفس بیشتری داشته باشند و در عین حال برای قاطع بود مورد سرزنش قرار می گیرند. همچنین زنان لازم است در یک شغل مدت زمان بیشتری کار کنند تا ثابت کنند «تجربه کافی» برای ارتقا به دست آورده اند.

به طور خلاصه، زنان بیشتر این پیام را دریافت می کنند که لازم است اعتماد به نفس و تجربه بیشتری داشته باشند، اما به طور خاصی و عملی فیدبکی نمی گیرند که روشن کند برای پیشرفت دقیقا چه کاری باید انجام دهند.

منبع: گاردین، ۲ مارس ۲۰۱۷