مری بارا مدیرعامل شرکت جنرال موتورز و اولین زنی در جهان است که تا کنون به شغل مدیرعاملی یکی از خودروسازان برتر جهان دست یافته است. او تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق در موسسه جنرال موتورز گذراند و پس از آن در دانشگاه استنفورد به تحصیل در رشته ام بی ای پرداخت.

Mary Barra

بارا همزمان با شروع تحصیل در موسسه جنرال موتورز، در سن ۱۸ سالگی در سال ۱۹۸۰ در  آن سازمان شروع به کار کرد. او در سال ۲۰۱۴ به عنوان مدیرعامل این سازمان انتخاب شد.

در سال ۲۰۱۶، مجله فوربز او را به عنوان پنجمین زن قدرتمند جهان معرفی کرد.

مری بارا متاهل و مادر دو فرزند است.