رویا در وبلاگ «تنها چند واژه» بخش تازه ای را شروع کرده است که در آن از زنان (اغلب مادران) مختلف در نقاط مختلف دنیا می خواهد تا بنویسند که یک روز خود را چطور مدیریت می کنند. آن ها در این بخش یک روز هفته خود را شرح می دهند. بیشتر بخوانید