قدرت صدای خاصی دارد و احساس قدرتمند بودن صدای فرد را تغییر می دهد.
مطالعاتی که در دانشکده کسب و کار کلمبیا و دانشگاه ایالتی سن دیه گو انجام شد نشان می دهد که ما قدرت را با شنیدن صدا تشخیص می دهیم و تمایل داریم تا برای قوی به نظر رسیدن صدای خود را تغییر دهیم.
مدیران ارشد، رهبران سیاسی و کسانی که به دنبال قدرت هستند ممکن است روش های پرورش صدا را به کار ببرند. ولی بیشتر تاثیر قدرت بر صدا غیر ارادی است. بسته به شرایط، اینکه خطاب به یک کودک سخن می گوییم یا رییس یا دوستمان، گام، بلندی و تن صدایمان تغییر می کند.
در یک تحقیق، صدای ۱۶۱ دانش آموز کالج در حین خواندن یک عبارت ضبط شد تا پایه صدایشان به دست آید. سپس در یک تمرین مذاکره به دانش آموزان نقش های با قدرت بالا یا پایین داده شد. سپس دانش آموزان با صدای بلند عبارت دیگری را خواندند. کسانی که نقش قدرتمند را در مذاکره داشتن در هنگام خواندن متن صدایشان بلندتر و یک نواخت تر یا به بیان دیگر، پر انرژی تر ولی کمتر ریتمیک شد.
یک آزمایش دیگر نشان داد که شنوندگان می توانند به درستی تشخیص دهند که کدام سخن گویان جایگاه قدرتمندتری دارند و کدام یک در موقعیتی ضعیف ترند. شنوندگان تمایل داشتند تا صداهای بلندتر و دارای تغییر بلندی بیشتر را به قدرت بیشتر نسبت دهند. این تداعی ها با تغییر صدای آزمایش اول مطابقت داشت.

منبع