سریع جواب بدهید، کدام بهتر است: رییسی که به آرامی و با احتیاط تصمیم گیری می کند یا کسی که به اساس شهود آنی خود تصمیم می گیرد؟

پاسخ این سوال بر اساس تحقیق جدید دانشکده های کسب و کار استنفورد، هاروارد و نورث وسترن این است: بستگی دارد.

مردم بیشتر رهبرانی را می پذیرند که روی تصمیمات کوچک سریع تصمیم می گیرند ولی روی تصمیم بزرگتر بیشتر تعمق می کنند. در واقع زمانی که افراد تصمیم گیریشان را بر مبنای پیچیدگی موقعیت تنظیم می کنند، بیشتر پذیرفته می شوند. هیچ کس رهبرانی را که روی مسایل کوچک بیش از حد فکر می کنند دوست ندارد، ولی کم فکر کردن روی مسایل پیچیده و مهم هم منفی انگاشته می شود.

مسلما میزان دشواری یک تصمیم به نگاه بیننده بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران نحوه تصمیم گیری و سطح دشواری آن را اعلام کنند. مدیران می توانند روی شهود آنی و نظر قاطع خود درباره مسائل کوچک تاکید کند، ولی روشن کند که روی مسایل سخت تر با جدیت تعمق کرده است.

منبع